Közlekedési alapismeretek nagy-kategóriás járművel („C”, „C+E”, „D” kategória) elméletivizsga követelményei

A vizsgatárgy kódja: FKAC

A vizsga teljesítéséhez egy – az adott „C”, „C+E”, „D” kategóriát magába foglaló – 25 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 25 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 25 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 22 pontot kell elérni.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsga ismeretanyaga megegyezik az „C”, „C+E”, „D” kategóriát magában foglaló, járművezetői képzésben alkalmazott „Közlekedési alapismeretek”, „Járművezetés elmélete” című tantárgyainak ismeretanyagával.
 
A vizsgáztatás tárgyi feltételei
A közlekedési hatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes elméleti vizsgaterem.