Közlekedési alapismeretek személygépkocsival (?B? kategória) elméletivizsga követelményei

A vizsgatárgy kódja: FKAB

A vizsga teljesítéséhez egy – az adott „B” kategóriát magába foglaló – 55 kérdésből álló számítógépes feleletválasztós tesztet kell sikeresen megoldani. A vizsga időtartama 55 perc, kérdésenként 1 perc a rendelkezésre álló idő. Az elérhető maximális pontszám 55 pont, melyből a sikeres vizsgához legalább 50 pontot kell elérni.

A vizsga ismeretanyaga
A vizsga ismeretanyaga megegyezik az „B” kategóriát magában foglaló, járművezetői képzésben alkalmazott „Közlekedési alapismeretek”, „Járművezetés elmélete” és „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” című tantárgyainak ismeretanyagával.

A vizsgáztatás tárgyi feltételei
A közlekedési hatóság által előzetesen jóváhagyott számítógépes elméleti vizsgaterem.