„A” kategóriás járműkezelés gyakorlativizsga követelményei.

A vizsgatárgy kódja: FA
 
A járműkezelési felvételi vizsga célja annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e a motorkerékpár biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel, továbbá a motorkerékpár technikai kezelésében és a manőverezési feladatok végrehajtásában rendelkezik-e az oktatótól elvárható magas szintű készséggel.
A felvételizőnek a közúti közlekedés szabályaiban előírt elindulás előtti ellenőrzéseket végre kell tudni hajtania a motorkerékpáron, annak szerkezeti felépítését a feladatok megoldásához szükséges mértékig ismernie kell. A felvételizőnek a motorkerékpárral való elindulás előtt fel kell ismernie a közlekedésbiztonsággal összefüggő meghibásodásokat. A vizsgázónak rendelkeznie kell magas szintű jármű feletti uralommal és sikeresen végre kell hajtania a jelen vizsgakövetelményekben meghatározott technikai kezelési és manőverezési feladatokat (M2-M4) a vizsgapályán.
Sikeres vizsgához a felvételizőnek a biztonsági ellenőrzési, a technikai kezelési és manőverezési feladatokat a rendelkezésre álló időn belül úgy kell végrehajtani, hogy közben sikertelenséget okozó hibát nem követett el.
A vizsga időtartama: 15 perc a feladatok végrehajtására biztosított idő.
Sikertelen a vizsga és „Nem felelt meg” minősítést kell adni a vizsgázónak, ha

 • a biztonsági ellenőrzési feladatok vonatkozásában:
  • a feladatok elvégzéséhez nem rendelkezik kellő ismerettel és jártassággal
  • a feladatokat nem hajtja végre
  • figyelmetlenségből vagy hozzá nem értésből kárt okozna
  • balesetveszélyes helyzetet teremt
  • megszegi a munkavédelmi rendelkezéseket
 • a technikai kezelési feladatok vonatkozásában:
  • bármelyik technikai kezelési és manőverezési feladat végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát követett el
  • a meghatározott idő alatt a feladatokat képtelen végrehajtani, függetlenül attól, hogy a már teljesített feladatok végrehajtásakor sikertelenséget okozó hibát nem követett el

A vizsga ismeretanyaga
Biztonsági ellenőrzési feladatok
A járműkezelési felvételi vizsga során a vizsgázónak el kell végeznie a jogszabályban kötelezően előírt, a járművön végrehajtandó ellenőrzéseket, elindulás előtti teendőket.
Technikai kezelési és manőverezési feladatok
Megegyezik az „A” kategóriás járművezető-képző tanfolyamok „Járműkezelési vizsga” című vizsgatárgyának ismeretanyagával, az alábbi kiegészítéssel:

A vizsgáztatás tárgyi feltételei
Öltözék a járműkezelés vizsgán:

 • bukósisak
 • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
 • protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral)
 • protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral)
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú zárt cipő vagy csizma

Érvényes forgalmi engedéllyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkező kétkerekű motorkerékpár, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

 • legalább 595 cm3-t hengerűrtartalom
 • legalább 40 kW teljesítmény