„B” kategóriás járművezetés gyakorlativizsga követelményei

A vizsgatárgy kódja: FB

A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása, hogy a felvételiző rendelkezik-e a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges magas szintű ellenőrzési ismeretekkel.
A közlekedési előélete során eljutott-e a személygépkocsi technikai kezelésében és a manőverezési feladatok végrehajtásában a példamutató, biztonságos és környezetkímélő közlekedéshez szükséges kiemelkedően magas készség szintjére.
Gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége megfelel-e a közúti forgalomban történő leendő oktatóhoz méltó példamutató, biztonságos és környezetkímélő közlekedés követelményeinek.
A vizsgabiztos a forgalmi vizsgán a különböző forgalmi helyzetekben a felvételiző jármű feletti uralmát, járművezetői teljesítményét azon a szinten értékeli, ami a magasan képzett járművezetőtől a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében maximálisan elvárható.
A forgalmi vezetés vizsga időtartama 30 perc.
A forgalmi vezetés vizsga során a felvételizőnek a Minősítő lapon előzetesen kijelölt vizsgaútvonalon elindulva a vizsgabiztos tájékoztatása, útirány meghatározása alapján a forgalmi szabályok betartása mellett önállóan kell a közúti forgalomban járművet vezetnie 30 percen keresztül melynek során a teljes vizsgaidő alatt a jelen vizsgakövetelményekben meghatározott 9 manőverezési feladat (M1-M9) közül a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt 2 feladatot sikeresen végre kell hajtania:

 • egyet a 90º-os parkolási manőverek feladatai közül (M1-M4)
 • egyet a párhuzamos parkolási manőverek feladatai közül (M5-M6)

A vizsgabiztos a vizsgázó teljesítményének értékelését és minősítését a Minősítő lapon végzi. A vizsgabiztos hibavonallal jelöli az azonnali sikertelenséget nem okozó hibásan végrehajtott manővereket. A vizsgabiztos a vizsga eredményeként „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítést ad.
Sikertelen a forgalmi vizsga, ha

 • a) a vizsgázó az alábbi hibák valamelyikét elköveti:
  • közlekedési szabályt sért
  • a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni
  • veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz
  • a meghatározott feladatot második javítás után sem képes a megfelelő módon végre-hajtani
  • az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja
  • az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja
  • a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több, mint 50 cm-t elgurul
  • balesetveszélyes manővere miatt a vizsgabiztosnak be kell avatkoznia
  • figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól
  • a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani)
  • nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga idő-tartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad
  • rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót
  • sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetébe
  • egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya)
  • durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt
  • gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el
  • nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet
  • elveszti a jármű feletti uralmát
  • a járművel felhajt a járdára (járdaszegélyre, útpadkára, akár már egy kerékkel is)
  • nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált
  • indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt
  • a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre
  • az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját
  • elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget
  • a közlekedési helyzetet nem ismeri fel
  • nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik
  • nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére
  • a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen
  • rendszeresen akadályozza a forgalmat
  • megtévesztő irányjelzést ad
  • a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál
  • rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra
  • a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti
  • várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet
 • b) az a) pontban nem említett egyéb hibából – amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl – ötnél többet követ el.

A vizsga ismeretanyaga
Megegyezik a „B” kategóriás járművezető-képző tanfolyamok „Forgalmi vezetés” című vizsgatárgyának ismeretanyagával.
A vizsga során teljesítendő manőverezési feladatok alatt nem használható a hátramenetet, vagy a hátralátás elősegítését szolgáló, a járműbe beépített rendszer. A vizsgafeladatok az ilyen rendszerek kikapcsolása mellett végezhetőek el.
 
A vizsgáztatás tárgyi feltételei
A vizsgát „B” kategóriás vezetői engedéllyel vezethető, érvényes forgalmi engedéllyel és kötelező felelősségbiztosítással rendelkező gépkocsin, valamely előzetesen meghatározott forgalmi vizsga kiindulási helyről indulva lehet végrehajtani.