Szakmai ismeretek szóbelivizsga követelményei

A vizsgatárgy kódja: FSZI
 
A „Szakmai ismeretek” szóbeli vizsga csak utolsó felvételi vizsgaelemként tartható meg az elnök és legalább egy vizsgabizottsági tag jelenlétében.
A felvételi vizsgaelem során meg kell győződni a felvételiző szövegértéséről, beszédkészségéről, kapcsolatteremtő képességéről, kommunikációjáról, szakmai elhivatottságáról.
A vizsga időtartama 20 perc.
Sikertelen a vizsga, ha:

 • bármely tétel tekintetében a vizsgázó tájékozatlanságot árul el,
 • kommunikációs képességei, kapcsolatteremtő képességei a szakoktatói feladatkör ellátására alkalmatlanná tennék.

A vizsga ismeretanyaga

 • A közlekedés biztonságának fokozásáról, a közlekedési kultúra növeléséről, a közlekedési szabályok és a helyes közlekedési magatartásformák megismeréséről a jelölt által alkotott kép, vélemény megismerése,
 • a járművezető képzésben előírt nevelési és oktatási célok, módszerek ismerete, helyes értelmezése, értékrend, motiváció.

Szóbeli tételek kérdései:

 • Hogyan magyarázná el egy vezetői engedéllyel még nem rendelkező részére a KRESZ-ben meghatározott bizalmi elvet?
 • Mopedes elméleti vizsgájára készülő fiatal ismerőse az alábbi kérdést teszi fel Önnek: A zavarás, az akadályozás, vagy a veszélyeztetés tiltása jelent szigorúbb tilalmat? Hogyan magyarázná el neki?
 • Értelmezze egy „B” kategóriás vizsgájára készülő diáknak a megállás és a várakozás fogalmát!
 • Egy baráti beszélgetés közben elhangzik, hogy a legtöbb baleset az ittas vezetés miatt következik be. Barátai az Ön véleményére is kíváncsiak: Ön szerint melyek a leggyakrabban előforduló szabálysértések, amelyeknek hatására közúti baleset következik be?
 • Hogyan ismertetné kezdő tehergépkocsi-vezetők részére a féktávolság és a követési távolság közötti különbséget?
 • Baráti társaságban kisebb vita támadt a zéró tolerancia szükségességével kapcsolatban. Milyen érveket tudna felhozni mellette, egy ellenzőjével történő beszélgetésben?
 • Az osztrák Alpokban síel, barátaival. Este autóval indulnak a közeli sörözőbe. Ön, mint járművezető természetesen nem fogyaszt alkoholt, de osztrák ismerősei felvilágosítják, hogy itt kis mértékben lehet. Miben látja a két ország e szabályozásbéli különbségét?
 • Milyen speciális ismeretekre hívná fel a 10-14 éves gyermekek figyelmét kerékpárosok közlekedésével kapcsolatban?
 • Milyen speciális ismeretekre hívná fel a 14-18 éves fiatalok figyelmét motorkerékpárosok közlekedésével kapcsolatban?
 • Közlekedésbiztonsági előadást tart a VOLT fesztiválon 17-22 éves korosztályú hallgatósága számára, az un. disco balesetek megelőzésével kapcsolatban. Milyen leggyakoribb okokat említene az ilyen jellegű súlyos, vagy halálos kimenetelű baleseteknél? Milyen lehetőségeket ajánlana a fiatalok részére ezen balesetek számának csökkentésére?
 • Magyarázza el egy középiskolai osztályfőnöki óra keretein belül, hogy mi a különbség az ittas vezetés és a kábítószeres befolyásoltság alatti vezetés között!
 • Kezdő járművezetők részére fejtse ki az eco-driving lényegét!
 • Ismertesse néhány gondolatban egyetemista fiatalok részére az EU közúti közlekedésbiztonsági célkitűzéseit!
 • Fiatalok egy kisebb csoportját autógyár látogatásra kísér. A látogatás során az autókkal kapcsolatban többször is megemlítésre kerültek az aktív és a passzív biztonsági berendezések, de ott senki sem akarta a tudatlanság látszatát kelteni. Hazafelé úton többen is megkérik Önt, hogy ismertesse azokat, és a két rendszer közti különbségeket!
 • Magyarázza el egy általános iskolai osztályfőnöki óra keretein belül, hogy mit kell érteni a „védtelen közlekedési partner” meghatározás alatt! Mennyiben érinti ez az általános iskolai korosztály?
 • Hogyan érzékeltetné egy motorkerékpáros fesztivál közlekedésbiztonsági előadásán a relatív gyorshajtás jelenségét, különös tekintettel az ott jelenlévőkre?
 • Barátaival történő beszélgetés közben valaki szóba hozza a defenzív vezetési stílust. Többen értetlenül néznek rá, és megkérik Önt ismertesse részükre azt közérthető nyelven!

A vizsgáztatás tárgyi feltételei
A vizsgáztatás lebonyolítására alkalmas – a vonatkozó építésügyi, közegészségügyi stb. elő-írásoknak megfelelő – vizsgaterem, melyben valamennyi vizsgázó és a vizsgán közreműködő részére megfelelő ülőhely és asztal (pad) van olyan elrendezésben, hogy a vizsgabiztos könnyen áttekinthesse, ellenőrizhesse a vizsgázók munkáját.