Szakoktatói képesítő vizsgaidőszak 2018.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által, a szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára kiadott Tantervi és vizsgakövetelményben, a képzéssel kapcsolatos előírások 4.2. pontja alapján „A lehetséges vizsgaesemények időpontjai, az előzetesen megadott felvételi időszakban, a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság által kerülnek meghatározásra.„

A Nyíregyházi Egyetem szervezésében zajló szakoktatói képesítő vizsgák - nem felvételi - vizsgaidőszaka: 
2018. június 30 – 2018. szeptember 23.

A vizsgákra történő jelentés a Nyíregyházi Egyetem által történik, a vizsgáztatásra vonatkozó előírások alapján.

A vizsgára történő jelentés feltétele a hospitáló lapok és záródolgozatok leadása, amelyek leadási határideje: 
2018.június 08.

Ezek leadásának hiányában a tanuló nem jelenthető vizsgára!

A Tantervi és vizsgakövetelmény a vizsgáztatás egyéb feltételeiben rögzíti az eljárást arra vonatkozóan is, amennyiben a képesítő vizsgák nem kerülnek határidőn belül teljesítésre:

„A szakoktatói alapképzés számítógépes elméleti képesítő vizsgái – a „Szakmai ismeretek" és az „Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan" – csak a szaktanfolyam elméleti részéhez, kötelezően előírt óraszámának igazolt elvégzése után történhetnek meg. További elméleti és gyakorlati képesítő vizsgára jelentés csak a teljes szaktanfolyam elvégzése, és a kötelezően előírt hospitálási és tanítási gyakorlat igazolt teljesítése, valamint a záródolgozat leadása után történhet meg, az érvényes ideiglenes szakoktatói igazolvány birtokában. A képesítő vizsga javítóvizsgáin egy vizsgatárgyból összesen két javítóvizsga tehető.

A képesítő vizsgák sikeres teljesítésére az adott képesítő vizsgához tartozó vizsgaidőszakban van lehetőség, melyet a vizsgáztatást végző közlekedési hatóság határoz meg, vagy pozitívan elbírált igazolási kérelemmel legkésőbb a következő megszervezésre kerülő szakoktatói képesítő vizsgaidőszakban teljesíthető. A korábban kiadott ideiglenes szakoktatói igazolványok hosszabbítására egy alkalommal, újabb névjegyzékbe vételi eljárás keretében, legfeljebb egy évre van lehetőség.

Amennyiben a vizsgázó számára előírt összes vizsgaesemény nem kerül határidőn belül sikeresen teljesítésre, kizárólag a szaktanfolyam teljes megismétlését követően (felvételi és képesítő vizsgák; elmélet, gyakorlati képzés és hospitálás) kerülhet sor. Az addig teljesített vizsgák érvényüket vesztik."