Felvételi vizsgák

Az első felvételi vizsga napján az alábbi feltételeknek meg kell lenni:

  • betöltött 23. életév,
  • középiskolai érettségi,
  • Legalább két éves vezetői engedély, amelyben szerepel legalább az „A”, „B”, és „C” kategória. 
  • Az iskolai végzettséget, személyazonosságot igazoló okmányt, lakcímkártyát, valamint a vezetői engedély eredeti példányának bemutatása mellett, mindezek másolatai beadásának meg kell történte. 
  • A vezetői engedélynek tartalmaznia kell a 12-es oszlopában a 102 kódot, (2. egészségügyi csoportban alkalmas-ságot).

A következő felvételi vizsgákra van lehetőség: 

  • Közúti járművezetői szakoktatói alapképzésre jelentkezettek részére,
  • Közúti járművezetői szakoktatói „D” kategóriás kiegészítő képzésre,
  • Közúti járművezetői szakoktatói „E” kategóriás kiegészítő képzésre,
  • Közúti járművezetői szakoktatói „Tr” kategóriás kiegészítő képzésre,
  • Közúti járművezetői szakoktatók hiányzó szak ("K"; "M"; GY) pótlására.

Az alábbi címekben a fentiek részletes ismertetése található.↓